Akustyka
Obliczenie własności fonoizolujących panelu.

Korzystając z analizy gotowych elementów można stworzyć symulację zachowań wibroakustycznych płyt fonoizolacyjnych. W związku z tym można łatwo ocenić czy ich zdolności fonoizolacyjne sa zgodne z wymogami  prawa, już podczas etapu ich produkcji.

W podanym przykładzie, analizowany panel został umieszczony pomiędzy dwoma komorami podgłosowymi. Do jednej z komór wprowadzono źródło energii akustycznej. Ciśnienie akustyczne mierzone jest po obu stronach panelu w celu oceny jego zdolności fonoizolacyjnych.


Modelu elementów skończonych dwóch komór pogłosowych oddzielone dźwięku panelu izolacyjnego (nie pokazane na rysunku).

Mapa kolor wskazuje natężenie dźwięku ciśnienie generowane w dwie komory. Źródło znajduje się w lewej komorze.

 

 

 

 

 


 

Poziomy ciśnienia akustycznego oblicza się po obu stronach panelu w dwóch komorach pogłosowych. Czerwony kolor jest dla ciśnienia wewnątrz komory źródła, kolor niebieski jest dla ciśnienia w komorze odbiorczej.

 

 

Akustyka:
 

 

 

 Eidos Engineering - Via San Giacomo 42/11, 33098 San Martino al Tagliamento (Pn) - Italy - Tel +39 0434 899122 email: info@eidosengineering.com