Dynamika i wibracje
Tłumienie drgań w podczas pracy maszyn do obróbki

Drgania występujące podczas pracy na obrabiarkach są zjawiskiem związanym z niestabilnością, ich pojawienie się jest zależne od kilku czynników, w tym charakterystyki dynamicznej maszyny i siły skrawania. Drgania wywołane są charakterystycznymi wibracjami, które generują się samoistnie powodując problemy z wykończeniem powierzchni a w konsekwencji  prowadzą do uszkodzenia maszyny.
Aby ograniczyć drgania bez potrzeby zmiany konstrukcji mechanicznej urządzenia niezbędny jest zabieg ogólnego zwiększenia wytłumienia konstrukcji. W tym celu zdecydowaliśmy się zastosować system mas tłumiących z materiału wiskoelastycznego stworzony przez Eidos Engineering.Projekt mass damper zastosowany na tylnej części maszyny.

 


 

Widmo częstotliwości  wibracji głowicy frezującej  w pewnym okresie czasowym.
Punkty w kolorze czerwonym zbiegają się z wyzwalania chatter w fazie obróbki.

 

 

Widmo wibracji, które pokazuje  efekt stabilizujący mass damper.
Wibracja została zmniejszona o 65%.

 

 

Dynamika i wibracje: 
Eidos Engineering - Via San Giacomo 42/11, 33098 San Martino al Tagliamento (Pn) - Italy - Tel +39 0434 899122 email: info@eidosengineering.com